Paramediciner uddannelse

Der er pr. 1. januar 2019 to niveauer for uddannelse af ambulancepersonale: Ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). Tidligere kunne man også uddannes til ambulanceassistent.

AMBULANCE REGION SJ PM

I daglig tale kaldes funktionen paramediciner, men officielt hedder uddannelsen ”ambulancebehandler med særlig kompetence”.

Uddannelsen er en overbygning på ambulancebehandleruddannelsen, og som paramediciner kan man både arbejde i ambulancer, på lægehelikopter, og man kan fungere som lægeassistent på akutlægebilerne. I ambulanceteams, hvor der både er en ambulancebehandler og en paramediciner, er det altid paramedicineren, der har ansvaret for behandlingen af patienten.

For nuværende udbydes uddannelsen til paramediciner på Professionshøjskolen University College Nordsjælland (UCN). For at blive paramediciner skal du være uddannet ambulancebehandler og have fungeret som ambulancebehandler i mindst tre år. Du skal derudover være under ansættelse som ambulancebehandler, når du starter på uddannelsen.
Uddannelsen til paramediciner består af otte ugers elektronisk introduktionskursus. Kurset skal opdatere dig på din behandlerviden og forberede dig på selve paramedicineruddannelsen. Selve paramedicineruddannelsen varer 5 uger fordelt på 11 uger og består både af teoretisk undervisning samt praktik på hospital og på lægebil.

 

Nyttige links:

UCN studiemateriale

Uddannelsesordning

Følg RUS