Ambulancebehandleruddannelse

I dag findes der 3 niveauer af uddannelse indenfor ambulancetjenesten. Ambulanceassistent-, Ambulancebehandler- og Paramedicineruddannelse.

AMBULANCE VENFLON

Ambulancebehandler uddannelsen er fastlagt af regionerne i Danmark i fællesskab. På nuværende tidspunkt udbyder to uddannelsessteder uddannelsen, SosuNord og Cames.

Uddannelsen er – ligesom assistentuddannelsen – baseret på teoretisk viden og praktiske færdigheder. Ambulancebehandleren skal kunne vurdere, håndtere og prioritere patienter og skadesituationer i et team. Ambulancebehandleren har behandlingskompetencer indenfor definerede områder.

For at kunne blive ambulancebehandler skal man være uddannet ambulanceassistent og have 1,5 års erfaring i den akutte ambulancetjeneste samt være i besiddelse af et PHTLS bevis  (eller tilsvarende), der er maksimalt 12 måneder gammelt.

Uddannelsens varighed:

  • 17 dages teoretisk og praktisk uddannelse
  • 3 dages hospitalspraktik
  • 5 dages kørselspraktik
  • 1 dags eksamensdag

Nyttige links:

Uddannelsesordning for ambulancebehandleruddannelsen

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (663 af 01/06/2018)

Følg RUS