Tid til at ty til nytænkning og innovation?

bilVi har læst DSRs artikel (link) med stor interesse og tænker – er det tid til at ty til nytænkning og innovation?

Bornholms akutlægebil har holdt i garagen over sommeren, fordi projektmidlerne slap op. Og der er ingen tvivl om, at akutlægebiler koster. Et velfungerende præhospitalt beredskab koster. Når akutlægebilerne anvendes hensigtsmæssigt, gavner de patienterne og dermed samfundet.

Heldigvis kommer bilen på gaden igen og løsningen er en paramediciner i aften- og nattetimerne.

Sundhedssystemet er presset af mangel på læger og sygeplejersker – især i områder væk fra de større byer. Er det tid til at vi nytænker rollerne i sundhedssystemet og præhospitale beredskab? At vi tænker samfundsøkonomisk og tænker på de patienter, der ikke har en akutlægebil til rådighed døgnet rundt? At vi lader os inspirere af udlandet og tilpasser løsningerne det danske samfund?

Patientgrupperne i Danmark er ved at ændre sig: Befolkningen bliver ældre og ældre og får flere komplicerede medicinske sygdomme. Vi har brug for at tænke 5, 10, 20 år frem og sikre, at kompetencer og uddannelse stemmer overens med fremtidens patientgrupper.

Reddernes Udviklingssekretariat mener, at det er tid til at nytænke ambulancepersonalets rolle, kompetencer og uddannelse i det præhospitale beredskab. Tid til at blandt andet at tænke i fremskudte enheder/akutbiler.

Med behandlere/paramedicinere, som kan indgå mere selvstændigt i det tværfaglige samarbejde med vagtlæger, praktiserende læger, akutlæger, AMK, politiet og hospitalerne. Behandlere/paramedicinere, der har autorisation, som kan agere indenfor bredere rammer end dem, vi har i dag. Helt konkret enheder, der kan løse opgaver udenfor hospitalet selvstændigt. Således kan vi nedsætte antallet af indlæggelser, give hurtigere behandling til patienten og sikre en kompetent og hurtig hjælp – døgnet rundt – uanset hvor man bor. Paramedicinere, som har særlig uddannelse indenfor terrorbekæmpelse. Paramedicinere, som kan fungere som præhospitale indsatsledere. Mulighederne er uanede og ambulancemandskabet er klar til andre opgaver, flere kompetencer, autorisation, mere uddannelse – for at sikre et samlet, effektivt og samfundsøkonomisk ansvarligt sundhedssystem.

Vi tror på, at man med innovation, inspiration fra udlandet og nytænkning af ambulancepersonalets rolle ift. blandt andet fremskudte enheder/akutbiler kan løse mange af fremtidens opgaver i det præhospitale beredskab. Og lad os nu bruge det nuværende ambulancemandskab til opgaverne, tilføre uddannelse, kompetencer og en autorisation, så vi anvender de kompetente, specialiserede ressourcer, vi allerede har i det præhospitale miljø.

Læs artiklerne her:

Hørt de udsulter akutlægebilen (DSR)

Bornholm beholder sin akutlægebil

 

Følg RUS