Søg gennem kompetencefonden

Falck-medarbejdere, der er ansat på 3F/CF overenskomst har mulighed for at søge økonomisk støtte til at tage en uddannelse eller kursus både indenfor og udenfor Falck gennem uddannelses-/kompetencefonden.

Herunder har vi samlet svar på en række af de spørgsmål, mange af jer har i forbindelse med at søge om bevilling gennem kompetencefonden:

Hvem kan søge midler gennem kompetencefonden?

Alle medarbejdere i Falck, der er ansat på 3F/CF overenskomst kan søge midler. Ansøgere, der ikke er medlem af 3F/CF, vil blive opkrævet et administrationsgebyr, som dækker de udgifter, 3F/CF har i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Hvad kan jeg få dækket af kompetencefonden?

En række AMU-kurser er forhåndsgodkendt og ansøgninger om disse udløser derfor bevilling, hvis man opfylder adgangskravene til kurset. Det gælder for eksempel alle AMU-kurser inden for transportsektorens område. Diverse IT-kurser i AMU-regi herunder Word, Excel, IT for begyndere og lignende er ligeledes forhåndsgodkendt af bestyrelsen og kan godkendes administrativt af sekretariatet.

De kurser og uddannelser, der ikke er forhåndsgodkendte, vil blive vurderet fra ansøgning til ansøgning.

Uddannelsesudbuddet ændrer sig løbende i forhold til de kompetencebehov, der efterspørges. Derfor kan der ske ændringer i forhold til, hvilke kurser og uddannelser, kompetencefonden kan godkende.

Hvordan søger jeg rent praktisk gennem kompetencefonden

For at Fonden kan håndtere en ansøgning skal du enten udfylde, printe, scanne og sende et ansøgningsskema, som ligger på Falcks intranet til dinfond@falck.dk, eller udfylde dette elektroniske ansøgningsskema.

Alternativt ligger der et ansøgningsskema på Falcks intranet, som skal udfyldes, printes ud, scannes ind og sendes til dinfond@falck.dk.

Hvordan bliver min ansøgning vurderet?

Der sidder et bedømmelsesudvalg, der består af en repræsentant fra henholdsvis lønmodtager- og arbejdsgiverside, og som varetager den daglige håndtering af indkommende ansøgninger. Bedømmelsesudvalget kan ved principielle beslutninger vælge at rejse sagen for bestyrelsen.  Ligeledes kan bestyrelsen forelægges en ansøgning, hvis der i bedømmelsesudvalget ikke kan opnås enighed.

Kompetencefonden har lavet en beskrivelse af, hvordan den vurderer og dækker forskellige typer kurser og uddannelser. Hent oversigten her

Hvad med befordring?

Skal du på et AMU-kursus kan du søge befordring hos sin A-kasse sammen med VEU-godtgørelse. Skal du på et kursus, der ikke afholdes i AMU-regi, dækker fonden, hvad der svarer til billigste offentlige transportmiddel (bus- eller togbillet).

Derudover har fonden de samme regler for befordring, som er gældende for AMU-kurser (satsen reguleres hvert år i januar).

___________________________________________________________________________

Læs mere om retningslinjerne for støtte gennem kompetencefonden her

Har du stadig spørgsmål efter at have læst ovenstående og de eksterne links, er du velkommen til at kontakte Helle Vallentin Haderslev, som er fondens kursusadministrator på mail: dinfond@falck.dk eller telefon 87115410.

Følg RUS