Øger læger i akutbiler overlevelsen efter hjertestop?

Dagens Medicin bragte i weekenden en artikel på baggrund af et nyt forskningsprojekt, der angiveligt viser, at læger i akutbilerne øger chancen for hjertestoppatientens overlevelse med 18 %. Lægeforeningen udtaler i artiklen, at studiet leverer et forskningsmæssigt grundlag for politikerne for at indføre flere læger i akutbilerne, og at der nu er dokumentation for, at der er forskel på akutlæger og andet personale i akutbilerne. Men dokumenterer studiet virkelig det? Er det virkeligheden?

billede-af-artikelDer er ingen tvivl om, at akutlægebilerne gavner det præhospitale setup, patienterne og dermed samfundet, når de anvendes hensigtsmæssigt. Reddernes Udviklingssekretariat ser tværfaglighed og samarbejde på tværs af titler som en stærk strategi for det samlede sundhedssystem, patienten og faget.

Er studiet validt og repræsentativt?
Når vi nærlæser abstractet “Association between prehospital physician involvement and survival after out-of-hospital cardiac arrest: A Danish nationwide observational study” opstår følgende overvejelser ift. studiets indhold og udformning:

For det første dækker studiet årene 2005-2012 – en periode, hvor der var væsentlig færre paramedicinere i Danmark – i dag er situationen en helt anden, da udbuddene generelt kræver væsentlig flere paramedicinerbemandede ambulancer.

For det andet tager studiet udgangspunkt i hjertestopregisteret, som kun indsamler begrænsede oplysninger om afvikling af turene og således ikke siger noget om, hvorvidt der eksempelvis er ydet BLS eller ALS før akutlægens ankomst, eller hvilken tilstand patienten var i før ankomst.

Og er de data, man har baseret sine resultater på, overhoved fyldestgørende for at træffe en valid anbefaling? Er alle nødvendige oplysninger inddraget i studiet? Er der gennemsigtighed ift. hvilken behandling, der er afgørende?

Når man dykker længere ned i studiet, siger det egentlig kun noget om overlevelsesprocenten for hjertestoppatienterne og ikke noget om, hvorvidt akutlægens tilstedeværelse er afgørende ift. den generelle overlevelse – eller for den sags skyld patientens videre forløb i systemet.

Det er en vigtig pointe, da man, ud fra studiet overskrifter, meget hurtigt kan drage konklusionen, at alle akutbiler bør være lægebemandede.

Behov for mere forskning
Hvis politikerne skal træffe en afgørelse om at oprette flere lægebemandede akutbiler i Danmark, skal det ske på baggrund af valid og uvildig data. Der er ingen tvivl om, at der er behov for flere studier.

Hvis vi skal kunne lave valide studier på hjertestopbehandlingen i Danmark, kan vi også med fordel starte med at udvikle på spørgsmålene, der er tilknyttet hjertestopregisteret, så vi kan dokumentere f.eks. om primærambulancen har genoplivet patienten før akutlægens ankomst.

Hvad er den bedste løsning for samfundet og patienterne? Og hvordan finder vi ud af det? Vi har behov for mere gennemsigtig og valid forskning på det præhospitale område, så vi kan få mere viden om, hvilken behandling der virker, og hvilke kompetencer vi skal bruge i fremtiden for at få et bæredygtigt og professionelt sundhedssystem.

Det er også vores holdning, når vi taler udbud: Vi skal have fokus på kvalitet i de danske ambulanceudbud i form af forskning, innovation og gennemsigtighed.

Læs mere om vores holdning til ambulanceudbud her

Abstract: association-between-prehospital-physician-involvement-and-survival-after-out-of-hospital-cardiac-arrest-a-danish-nationwide-observational-study

 

Følg RUS