Mindre tid på skadestederne??

 

FALCK BÅRERUM KLARGØRING

Økonomiske udfordringer på det præhospitale område i Region Nordjylland får politikerne til at beslutte, at den gennemsnitlige tid ambulancepersonalet bruger på skadestedet og på overlevering til hospitalet skal nedsættes med 1 minut.

I RUS ved vi, at tiden brugt på skadestedet er afgørende for patientens outcome. Bruger vi for lang tid, kan det komme patienten til last. Bruger vi for kort tid, risikerer vi, at rette behandling ikke opstartes rettidigt.

Det er afgørende for patientsikkerheden, at ambulancepersonalet vurderer den enkelte patients situation og ikke er styret af et økonomisk ur, der tikker. Det er ikke godt for patienten, ikke godt for arbejdsmiljøet og ikke godt for den faglige overlevering, der skal foregå tværsektorielt. Ingen tvivl om, at effektivitet og tid er afgørende. For patienten. For fagligheden. For samfundet.

Skal man se på besparelser præhospitalt, ser RUS muligheder i at hæve det faglige niveau og kompetencer for ambulancepersonalet. I andre europæiske lande anvender man f.eks. fremskudte enheder med ambulancepersonale, der bidrager til at vurdere nødvendigheden af indlæggelser på akutmodtagelser, eventuel omvisitering til egen læge mv. hvilket sparer samfundet for mange indlæggelser årligt.

RUS har netop indledt et samarbejde med London Ambulance Service/College of Paramedics omkring netop fremskudte enheder for at undersøge om principperne kan overføres til Danmark.

Så ja. Vi skal være samfundsøkonomiske. Med patientsikkerheden og kvaliteten i den præhospitale behandling i høj prioritet.

Se artiklen på dr.dk her

Følg RUS