Mål og visioner for brandområdet

RUS arbejder for, at de danske brandfolk har de nødvendige værktøjer og kompetencer til at udføre de brand- og beredskabsmæssige opgaver – nu og i fremtiden.

Sammen med vores referencegruppe for brandområdet arbejder vi for at fremhæve udviklingspotentialer, komme med anbefalinger og påvirke relevante interessenter inden for branchen i forhold til emner og problematikker som:

  • Uddannelse
  • Udstyr
  • Motion og sundhed
  • Risikobaseret dimensionering

Ændring af udrykningsbekendtgørelsen

RUS arbejder på at få ændret udrykningsbekendtgørelsen, så der skrives et krav ind om udrykningskursus for alle personalegrupper, der kører udrykningskørsel i deres daglige virke.

For selv for den rutinerede fører af brand- og redningskøretøjer, er udrykningskørsel en krævende opgave.

Der stilles store krav til førerens overblik, fremsyn, rutine og hensyntagen overfor de øvrige trafikanter, fordi det, i sagens natur, er livsnødvendigt, at udrykningskørslen foretages så sikkert som muligt og til mindst mulige gene for de øvrige trafikanter.

Der er mange personalegrupper, der i kraft af deres virke, foretager udrykningskørsel under tjeneste i et registreret udrykningskøretøj (jf. bekendtgørelsen). Der er imidlertid stor forskel på, hvilke krav, der er til disse personalegruppers uddannelser og forudsætninger for at udføre udrykningskørsel.

Det ser RUS og referencegruppen, som et stort problem – både i forhold til landets generelle trafiksikkerhed, men også i forhold til de personer, der i kraft af deres virke, hver dag udsætter sig selv og andre for de farer, der alt andet lige er ved at udføre udrykningskørsel.

Derfor arbejder vi på, at Udrykningsbekendtgørelsen revideres, så det understreges, at alle personer, der som del af deres arbejde udfører udrykningskørsel, skal have gennemgået formel uddannelse, der løbende skal fornys.

Nærmere bestemt arbejder vi på at få opbakning i branchen og i det politiske system til, at der tilføjes et kapitel til Bekendtgørelse om udrykningskørsel om krav til føreren af udrykningskøretøjer.

Vi har haft en artikel i Redderen om vores arbejde for at ændre udrykningsbekendtgørelsen.

Læs den her:

Følg RUS