Kære Bornholm – I kan være ganske trygge

Lige nu kører der en debat på Bornholm om akutbiler. Det seneste i den sag er, at sygeplejerskerne vil bibeholde deres plads i akutbilen (jf. indslag på TV2 Bornholm i går aftes), fordi de mener, de kan gøre en større forskel for patienterne end paramedicinerne. Udmeldingen er direkte misvisende og skaber unødig utryghed hos den Bornholmske befolkning. Derfor har Reddernes Udviklingssekretariat i dag sendt nedenstående til TV2 Bornholm, Bornholms Tidende og DR P4 Bornholm, hvor vi dementerer og forklarer, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen.

paramediciner-uden-labelSe indslaget fra TV2 Bornholm her

I indslaget på TV2Bornholm nævnes det, at intubation er altafgørende for patientens overlevelse, at paramedicinerne ikke er uddannet til at håndtere luftveje, og at de ikke har medicinen med til at håndtere den komplicerede behandling, som hjertestop kræver.

Men det er simpelthen ikke korrekt.

I Danmark er alle paramedicinere uddannet i avanceret luftvejsbehandling med larynxmaske (LMA). Der er pt. ingen evidens for, at intubation er afgørende for hjertestoppatientens overlevelse ifølge European Resuscitation Council 2015 guidelines. Forskning tyder faktisk på, at der er flere fejl og større tidsforbrug forbundet med intubation end med mere simpelt luftvejshåndtering. Man går endda mere og mere væk fra at bruge intubation i det præhospitale miljø i eksempelvis Storbritannien.

Når det gælder den medicin, paramedicineren har med, er ambulancepersonalets medicin direkte sammenligneligt med anæstesilægens.

I gårsdagens indslag på TV2Bornholm nævnes yderligere, at befolkningen ikke vil få den optimale behandling. Det til trods for, at der er evidens for, at de fleste regioner har valgt at lukke deres ordninger med anæstesisygeplejersker, fordi studier har fundet, at der ikke er faglig synergi i at placere begge grupper i akutbilen (side 10 i KORA-rapporten Præhospital indsats – hvem redder dig?)

Danmarks paramedicinere er godt uddannet til at håndtere hjertestop. De er kompetente, dygtige og vant til at arbejde i det præhospitale miljø. Derfor behøver Bornholms borgere ikke være bekymrede for, at de ikke får hurtig, sikker og kompetent behandling i nattetimerne.

Følg RUS