Holdningspapir

Den 5. november 2016 meldes det ud via Beredskabsinfo, at der nu er taget en politisk beslutning af Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet om at sammenlægge ambulanceassistent- og behandleruddannelsen i en erhvervsuddannelse. Der er endnu ingen udmeldinger fra de to ministerier om rammer, økonomi eller indhold.

Reddernes Udviklingssekretariat har det sidste år afholdt workshops med ambulance referencegruppen, set mod udlandet, drøftet og brainstormet på udviklingspotentialet i ambulanceuddannelserne. Dette holdningspapir er således udarbejdet i samarbejde med ambulance referencegruppen i RUS.

I den forbindelse skal det understreges, at Reddernes Udviklingssekretariat og ambulance referencegruppen er for udvikling af faget, uddannelse og kompetencer, og vi vil, med udgangspunkt i dette holdningspapir, arbejde målrettet på at præge indholdet og niveauet i den nye behandleruddannelse.

Reddernes kompetence- og udviklingsmuligheder skal sikres, og uddannelsen skal leve op til de krav, der vil blive stillet til fremtidens ambulancetjeneste.

Du kan læse holdningspapiret her: Holdningspapir Ambulancebehandler uddannelse

Følg RUS