Etiske retningslinjer for ambulancepersonale

RUS har i samarbejde med paramediciner Peter Bech Jacobsen og ph.d. i medicinsk etik Jacob Birkler arbejdet på et sæt etiske retningslinjer for ambulancefaget.

Retningslinjerne er først og fremmest tænkt som et værktøj til refleksion, der kan bruges på skolerne og i driften i diskussionen af og om de svære dilemmaer og situationer, man som ambulancepersonale kommer ud for i det daglige virke.

Forud for udgivelsen af retningslinjerne har RUS sendt materialet i høring hos relevante interessenter i branchen. De har haft mulighed for at komme med bemærkninger og input til de etiske retningslinjer, så vi har kunnet sikre, at de er repræsentative for faget.

Om forfatterne
Paramediciner Peter Bech Jacobsen har stor undervisningserfaring inden for det præhospitale område, og han har stor interesse for de etiske aspekter af ambulancefaget. Peter Bech Jacobsen har bidraget til at skabe nogle etiske retningslinjer, der er vedrørende og håndgribelige og kan bruges i praksis.

 

Peter Bech Jensen

“Formålet med de etiske retningslinjer har ikke været at lave en manual for, hvordan man præcist skal agere i en bestemt situation. Det er et redskab til at skærpe vores generelle bevidsthed og opmærksomhed på det ansvar, der følger med at behandle patienter. Et redskab til refleksion og samtale over de situationer og dilemmaer, som vi kommer til at stå i,” siger Peter Bech Jacobsen

 

 

Ph.d. i medicinsk etik Jacob Birkler har bidraget med et mere videnskabeligt blik på ambulancefagets etiske aspekter. Jacob Birkler er forfatter til en lang række bøger og artikler om etik i sundhedsvæsnet, og han har været medforfatter på en del sundhedsprofessionelles etiske retningslinjer. Jacobs rolle har derfor været at stille de kritiske spørgsmål i forhold til formålet og formen af de etiske retningslinjer. Han er desuden garant for, at retningslinjerne er udformet i overensstemmelse med, hvordan etik generelt håndteres og formuleres i en sundhedsfaglig kontekst.

 

Jacob Birkler

“Formuleringerne i de etiske retningslinjer for ambulancepersonalet er blevet skarpe og konsistente. De etiske retningslinjer skal være et svar på ‘det, vi som ambulancereddere står for’, og ‘det, vi som ambulancereddere skønner, er vigtigt og værdifuldt.’ Jeg håber derfor, at retningslinjerne etisk set er blevet et udtryk for reddernes værdimæssige grundlag,” siger Jacob Birkler.

 

 

 

Du kan hente retningslinjerne her

Følg RUS