“Ambulancer skal have lov at efterlade patienter” – RUS’ svar:

Baggrund
I dag har Jyske Vestkysten en historie på forsiden om, at Region Syddanmark vil gøre det muligt for ambulancepersonale og patient at aftale, at patienten ikke tages med til sygehuset, hvis det ikke skønnes nødvendigt.

ambulancer-skal-have-lov-at-efterlade-patienter

Artiklen er fra Jyske Vestkysten og kan læses her

Det synes vi, er en rigtig god ide. Vi har endda et forslag til, hvordan ideen kan blive endnu bedre…

Tænk større og på tværs
I RUS arbejder vi for at udvide ambulancepersonalets kompetencer til gavn for faget, personalet og patienterne.

Derfor ser vi selvfølgelig positivt på, at arbejdsgruppen i Regions Syddanmark vil udvide råderummet for ambulancepersonalet.

Men regionerne bør tænke i større skala. Vi ser gerne, at en udvidelse af kompetencer og råderum dækker al ambulancepersonale i Danmark og ikke kun regionalt.

Vores fag har patienten i centrum – og alle patienter i landet skal have samme muligheder, når det gælder præhospital behandling. Hvis vi skal højne kvaliteten og patientsikkerheden, har vi brug for synergi på tværs af regionerne.

Udvikling på landsplan
Derfor ser vi gerne, at tiltag som det i Region Syddanmark i stedet bliver taget op i en national styregruppe, der består af ambulancereddere og repræsentanter fra alle regioners præhospitale enheder. Her skal man dele best practice og udvikle ambulancefaget nationalt, så vi sikrer, at patienterne får den samme gode behandling over hele landet.

En udvidelse af ambulancepersonalets kompetencer og råderum bør desuden bero på to faktorer:

  • Højnelse af uddannelserne, både ift. niveau og kompetencer, så vi får formaliseret den høje kvalitet ambulanceredderne yder til dagligt
  • En autorisation af faget, så ambulancereddernes arbejde kvalitetsstemples og patienternes tryghed sikres

Vi mener, tiden er til at tænke bredt og innovativt. For fagets skyld. For personalets skyld. For patienternes skyld.

Og det arbejder vi for. Hver dag.

Læs artiklen fra Jyske Vestkysten her

Følg RUS