RUS’ interessentlandskab

RUS’ daglige arbejde består i høj grad af politisk interessevaretagelse. Herunder kan I læse mere om vores interessentlandskab, og hvordan vi bl.a. arbejder på at påvirke relevante beslutningstagere og interessenter.

Resume af RUS’ interessentlandskab

 • 3F-medlemmer fra redderfagene ambulance, sygetransport, brand og autohjælp, herunder fire referencegrupper bestående af engagerede medlemmer fra driften, som leverer vigtig viden, engagement og troværdighed til udviklingsarbejdet
 • Folketingspolitikere (lovgivning)
 • Regionsrådspolitikere (udbud)
 • Embedsværket:
  • De fem regioner – herunder præhospitale ledere og korpslæger
  • Sundhedsministeriet – herunder Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Forsvarsministeriet – herunder Beredskabsstyrelsen
  • Beskæftigelsesministeriet
  • De kommunale redningsberedskaber (p.t. 24 beredskaber)
 • Operatører: Falck (privat), Responce (Falcks datterselskab), Ambulance Syd (’offentlig’ – eget af Region Syddanmark) samt Hovedstadens Beredskab (’offentlig’ – 60 selskab)
 • Andre interesseorganisationer: Danske Regioner, KL, Danske Beredskaber, Dansk Ambulanceråd, DASEM (danske akutlæger), DAENA (danske akutsygeplejersker), Dansk Sygeplejeråd, FOA, Dansk Selskab for Patientsikkerhed m.fl.

Påvirkning af interessenter

 • Samarbejde med referencegrupper om indsatsområder og anbefalinger til udviklingen
 • Møder med regionsrådspolitikere og folketingspolitikere
 • Samarbejde med andre organisationer om fælles fodslag og -strategier (eks. samarbejde med Falck og FOA om uddannelse, Danske Beredskaber om terrorberedskab mv.)
 • Stand på Folkemødet, herunder debat i samarbejde med eksternt konsulentbureau
 • Deltagelse i relevante konferencer og messer
 • Akutmedicinsk konference hvert andet år (DEMC)
 • Tegnefilm om ambulancepersonalets kompetencer
 • Udgivelse af VIVE-rapport i efteråret 2017 (før KORA)
 • Kommunikationskanaler: Referencegrupperne, Facebook, Instagram, nyhedsbrev, klumme i Fagbladet Redderen og hjemmeside

Følg RUS